به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم که مورد پسندتان باشد

مراقب افکارت باش که گفتارت می شود

        مراقب گفتارت باش که رفتارت می شود

                 مراقب رفتارت باش که عادت می شود

                         مراقب عادتت باش که شخصیت می شود

                                  مراقب شخصیتت باش که سرنوشت می شود.....

N.SH