به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم که مورد پسندتان باشد

التماس به خدا شجاعت است

                                     اگر برآورده شود حاجت است

                                                                            اگر برآورده نشود حکمت است

 

التماس به خلق حقارت است

                                    اگر برآورده شود منت است

                                                                          اگر برآورده نشود ذلت است


n.sh