X
تبلیغات
زولا
به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم که مورد پسندتان باشد

چگونه می توان کسانی را که با دروغ،حسد،کینه و نفرین به ما آسیب رسانده اند بخشید؟در واقع هر سختی که برما رسیده است نوعی دعوت به درون است.وقتی با درون ارتباط بیابیم.آسیبها را فراموش خواهیم کرد.وافراد را با چنین خوی خصلت خواهیم بخشید.و او را یاری خواهیم رسانید.و مفهوم یاری رساندن به دشمنان است.
دادای محبوب گفته است:«حتی به دشمنان خود عشق بورزید،آنگاه اگر همانند خاری از شما نفرت داشته باشند.شما چون گل سرخ شکفته خواهی شد.دشمن مانند گنجینه ای در خانه است.برای بدست آوردن آن نیازی به کار در معدن نیست،باید اورا گرامی داشت.»
دشمنی نیست.
خداوند یگانه ای است که در همه حضور دارد.یگانه ای در من،یگانه ای در تو و یگانه ای در همه.«او»خویش حقیقی ماست،خویش درونی و نهان ما.از این رو همه افراد بشر با یکدیگر خویشاوند هستند.وقتی این حقیقت را در یابیم،چگونه می توانیم کسی را دشمن خود تصور کنیم؟