به وبلاگ من خوش آمدید امیدوارم که مورد پسندتان باشد

آزادی این نیست که هرکس هرچه دلش خواست بکند ، بلکه آزادی حقیقی قدرتی است که شخص را مجبور به انجام وظایف خود می کند.


انسان آن چیزی خواهد شد که خود باور دارد!


کار و کوشش ما را از سه عیب دور می دارد، افسردگی، دزدی و نیازمندی


عشق تنها به چشمان یکدیگر خیره شدن نیست، بلکه متفقا به بیرون، به جهت معینی نگاه کردن است.


هیچ گاه برای آغاز دیر نیست ، همین بس که به خود بگویم این بار کار نا تمام را پایان می دهم


این نظر شخصی من است : شاد بودن مهمترین کاری ست که یک انسان می تواند انجام دهد!


آن که به خداوند پاک و مهربان بیش از دگران امید و بیم بسته است ، بیش از همه در خور ستایش است.


به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه‌ای به آنها بیندیشید که گویی به زودی رخ می‌دهند.


ما آمده ایم که زندگی کنیم تا قیمت پیدا کنیم، نه به هر قیمتی زندگی کنیم.


* برای داشتن چیزی که تا به حال نداشتی، کسی باش که تا به حال نبودی.


* گفتن حقیقت مهم است، این مهم نیست که ما راست می‏گوییم و دیگران اشتباه می‏کنند. 

برچسب‌ها: اندرز، پند، نصیحت، راهنمایی